۰

سيم افشان ارت 4 * 1 هادي نور گستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100 متر - سایز سیم : 4 - نوع سیم : ارت افشان - سایر توضیحات : قیمت هر متر 110000 ریال

۸ %
تخفیف

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۰۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سيم افشان 4 * 1 هادي نور
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100 متر - سایز سیم : 4 - نوع سیم : افشان - سایر توضیحات : قیمت هر متر 108500 ریال

۸ %
تخفیف

۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان

۹۹۸,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

سيم افشان ارت 2/5 * 1 هادي نور گستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100 متر - سایز سیم : 2/5 - نوع سیم : ارت افشان

۸ %
تخفیف

۷۰۹,۰۰۰ تومان

۶۵۲,۲۸۰ تومان

جزئیات کالا

سيم افشان 2/5 * 1 هادي نور گستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100 متر - سایز سیم : 2/5 - نوع سیم : افشان با روکش پی وی سی

۸ %
تخفیف

۶۹۸,۰۰۰ تومان

۶۴۲,۱۶۰ تومان

جزئیات کالا

سيم افشان ارت 1/5 * 1 هادي نور گستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100 متر - سایز سیم : 1/5 - نوع سیم : ارت افشان

۸ %
تخفیف

۴۳۳,۰۰۰ تومان

۳۹۸,۳۶۰ تومان

جزئیات کالا

سيم افشان 1/5 * 1 هادي نور گستر
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100 متر - سایز سیم : 1/5 - نوع سیم : افشان با روکش پی وی سی

۸ %
تخفیف

۴۲۵,۰۰۰ تومان

۳۹۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا