۰

سيم افشان ارت 4*1 هادي نور
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100 متر - سایز سیم : 4 - نوع سیم : ارت افشان - سایر توضیحات : قیمت هر متر 110000 ریال

۱۵ %
تخفیف

۱,۳۰۳,۰۰۰ تومان

۱,۱۰۷,۵۵۰ تومان

جزئیات کالا

سيم افشان 4*1 هادي نور
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100 متر - سایز سیم : 4 - نوع سیم : افشان - سایر توضیحات : قیمت هر متر 108500 ریال

۱۵ %
تخفیف

۱,۲۳۲,۰۰۰ تومان

۱,۰۴۷,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

سيم افشان ارت 2/5 * 1 هادي نور
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100 متر - سایز سیم : 2/5 - نوع سیم : ارت افشان

۱۵ %
تخفیف

۸۳۶,۰۰۰ تومان

۷۱۰,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

سيم افشان 2/5 * 1 هادي نور
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100 متر - سایز سیم : 2/5 - نوع سیم : افشان با روکش پی وی سی

۱۵ %
تخفیف

۸۲۴,۰۰۰ تومان

۷۰۰,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

سيم افشان ارت 1/5 * 1 هادي نور
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100 متر - سایز سیم : 1/5 - نوع سیم : ارت افشان

۱۵ %
تخفیف

۵۱۱,۰۰۰ تومان

۴۳۴,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا

سيم افشان 1/5 * 1 هادي نور
سیم و کابل هادی نور گستر

ویژگی فنی متراژ : 100 متر - سایز سیم : 1/5 - نوع سیم : افشان با روکش پی وی سی

۱۵ %
تخفیف

۵۰۴,۰۰۰ تومان

۴۲۸,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا