۰

پنل توکار 60*60 - 60 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 4 عدد - توان : 60 وات - طول عمر : 25000 H

۳۳۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل توکار 60*60 - 65 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 2 عدد - توان : 65 وات - طول عمر : 25000 H

۳۲۸,۷۳۰ تومان

جزئیات کالا

پنل توکار 60*60 - 50 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 3 عدد - توان : 50 وات - طول عمر : 25000 H

۲۹۵,۱۶۰ تومان

جزئیات کالا

پنل روکار مربع 24 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 10 عدد - توان : 24 وات - طول عمر : 25000 H

۱۱۲,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل روکار مربع 18 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 20 عدد - توان : 18 وات - طول عمر : 25000 H

۶۷,۳۲۴ تومان

جزئیات کالا

پنل روکار مربع 12 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 20 عدد - توان : 12 وات - طول عمر : 25000 H

۴۹,۹۳۵ تومان

جزئیات کالا

پنل روکار گرد 24 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 10 عدد - توان : 24 وات - طول عمر : 25000 H

۱۱۲,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل روکار گرد 18 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 20 عدد - توان : 18 وات - طول عمر : 25000 H

۶۷,۳۲۴ تومان

جزئیات کالا

پنل روکار گرد 12 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 20 عدد - توان : 12 وات - طول عمر : 25000 H

۴۹,۹۳۵ تومان

جزئیات کالا

پنل توکار سه حالته مربع 18+6 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 20 عدد - اندازه ی برش داخلی : 20 cm - گارانتی : 18 ماه - نوع نصب : توکار - توان : 18+6 وات - طول عمر : 25000 H

۵۷,۶۸۳ تومان

جزئیات کالا

پنل توکار سه حالته مربع 12+4 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 30 عدد - توان : 12+4 وات - طول عمر : 25000 H

۳۹,۹۸۴ تومان

جزئیات کالا

پنل توکار سه حالته مربع 3+6 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 40 عدد - توان : 3+1 وات - طول عمر : 25000 H

رایگان

جزئیات کالا

پنل توکار سه حالته گرد 6+18وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی توان : 1+18وات - طول عمر : 25000 H

رایگان

جزئیات کالا

پنل توکار سه حالته گرد 8+10وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 30 عدد - توان : 8+10 وات - طول عمر : 25000 H

۳۸۸,۸۸۸ تومان

جزئیات کالا

پنل توکار سه حالته گرد وات 6+3
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 40 عدد - توان : 6+3 وات - طول عمر : 25000h

۲۹,۸۶۲ تومان

جزئیات کالا

پنل توکار سه حالته گرد وات 3+3
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 60 عدد - توان : 3+3 وات - طول عمر : 25000h

۲۳,۵۱۲ تومان

جزئیات کالا

پنل توکار مربع دورشیشه ای 30وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 10 عدد - توان : 30w - طول عمر : 25000h

۱۰۴,۷۲۰ تومان

جزئیات کالا

پنل توکار مربع دورشیشه ای 18وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 20 عدد - توان : 18w - طول عمر : 25000h

۵۷,۶۴۰ تومان

جزئیات کالا

پنل توکار مربع دورشیشه ای 12وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 30 عدد - توان : 12w - طول عمر : 25000h

۳۸,۷۰۳ تومان

جزئیات کالا

پنل توکار گرد دورشیشه ای30 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی توان : 30w - طول عمر : 25000h

۱۰۴,۷۲۰ تومان

جزئیات کالا

پنل توکار گرد دورشیشه ای 18وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 20 عدد - توان : 18w - طول عمر : 25000h

۵۷,۶۴۰ تومان

جزئیات کالا

پنل توکار گرد دورشیشه ای 12وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 30 عدد - توان : 12w - طول عمر : 25000h

۳۸,۷۰۳ تومان

جزئیات کالا

پنل توکار گرد دورشیشه 6 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 50 عدد - توان : 6w - طول عمر : 25000h

۲۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنل توکار گرد 20 وات قابل تنظیم
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی توان : 20w - طول عمر : 25000h

۸۷,۹۷۱ تومان

جزئیات کالا