۰

چشمی 3 وات دایره COB
محصولات شرکت والانور (پارس شعاع تابا)

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 100 عدد

۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آویسا 18 وات روکار دایره ای
محصولات شرکت والانور (پارس شعاع تابا)

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 18 عدد

۶۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسلیم 18 وات دایره ای
محصولات شرکت والانور (پارس شعاع تابا)

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 12 عدد

۶۱,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسلیم 8 وات دایره ای
محصولات شرکت والانور (پارس شعاع تابا)

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 100 عدد

۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سولاریس 18 وات دایره ای
محصولات شرکت والانور (پارس شعاع تابا)

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 18 عدد

۵۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سولاریس 12 وات دایره ای
محصولات شرکت والانور (پارس شعاع تابا)

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 24 عدد

۳۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سولاریس 9 وات دایره ای
محصولات شرکت والانور (پارس شعاع تابا)

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 50 عدد

۲۴,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

سولاریس 7 وات دایره ای
محصولات شرکت والانور (پارس شعاع تابا)

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 50 عدد

۱۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سقفی 7 وات SMD مربعی
محصولات شرکت والانور (پارس شعاع تابا)

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 48 عدد

۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سقفی 18 وات SMD مربعی
محصولات شرکت والانور (پارس شعاع تابا)

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 12 عدد

۵۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

گلاریس 30 وات دایره ای
محصولات شرکت والانور (پارس شعاع تابا)

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 6 عدد

۱۰۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

گلاریس 12 وات دایره ای
محصولات شرکت والانور (پارس شعاع تابا)

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 18 عدد

۳۶,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

گلاریس 9 وات دایره ای
محصولات شرکت والانور (پارس شعاع تابا)

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 24 عدد

۳۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

گلاریس 7 وات دایره ای
محصولات شرکت والانور (پارس شعاع تابا)

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 48 عدد

۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا