۰

کلید مینیاتوری 32 امپر تکفاز پارس شعاع توس
پارس شعاع توس

ویژگی فنی آمپر : 32 آمپر تکفاز - جریان : 6KA - تیپ (منحنی) : C - ضمانت : 5سال بی قیدوشرط - تعداد بسته در کارتن : 10بسته - تعداد در هر بسته : 12 عدد

۴۹,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

کلید مینیاتوری 10 امپر تکفاز پارس شعاع توس
پارس شعاع توس

ویژگی فنی آمپر : 10 آمپر تکفاز - جریان : 6KA - تیپ (منحنی) : B - ضمانت : 5سال بی قیدوشرط - تعداد بسته در کارتن : 10بسته - تعداد در هر بسته : 12 عدد

۴۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کلید مینیاتوری 25 امپر تکفاز پارس شعاع توس
پارس شعاع توس

ویژگی فنی آمپر : 25 آمپر تکفاز - جریان : 6KA - تیپ (منحنی) : C - ضمانت : 5سال بی قیدوشرط - تعداد بسته در کارتن : 10بسته - تعداد در هر بسته : 12 عدد

۴۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کلید مینیاتوری 16 امپر تکفاز پارس شعاع توس
پارس شعاع توس

ویژگی فنی آمپر : 16 آمپر تکفاز - جریان : 6KA - تیپ (منحنی) : C - ضمانت : 5سال بی قیدوشرط - تعداد بسته در کارتن : 10بسته - تعداد در هر بسته : 12 عدد

۴۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا