۰

سقفی 5 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 100 عدد - توان : 3w - طول عمر : 25000h

۱۸,۹۲۰ تومان

جزئیات کالا

چشمی 3 وات گرد
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 100 عدد - توان : 3w - طول عمر : 25000h

۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چشمی 3 وات مربع
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 100 عدد - توان : 3w - طول عمر : 25000h

۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

لامپ هالوژنی پایه استارتی 8وات + با سوکت
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 200 عدد - توان : 8w - طول عمر : 25000h

۱۹,۶۶۰ تومان

جزئیات کالا

لامپ هالوژنی پایه استارتی 6 وات+ سوکت استارتی
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 200 عدد - توان : 6w - طول عمر : 25000h

۲۴,۱۸۰ تومان

جزئیات کالا

اشکی E14 مات 7 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 100 عدد - توان : 7w - طول عمر : 25000h

۱۶,۳۲۵ تومان

جزئیات کالا

اشکی E14 مات 6 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 100 عدد - توان : 6w - طول عمر : 25000h

۱۴,۸۷۰ تومان

جزئیات کالا

اشکی E14 شفاف طرحدار 6 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی توان : 6w - طول عمر : 25000h

۱۵,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

اشکی E14 شفاف طرحدار 7 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 100 عدد - توان : 7w - طول عمر : 25000h

۱۷,۷۳۰ تومان

جزئیات کالا

اشکی E14 شفاف لنزداز 7 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 100 عدد - توان : 7W - طول عمر : 25000h

۱۶,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

اشکی 4 وات فیلامنت E14
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 100 عدد - توان : 5W - طول عمر : 10000h

۱۹,۷۱۲ تومان

جزئیات کالا

سقفی 40 وات طرح گل
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی توان : 40w - طول عمر : 25000h

۹۴,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

قارچی 30 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 10 عدد - توان : 30w - طول عمر : 2500h

۵۴,۹۲۳ تومان

جزئیات کالا

استوانه ای 100 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 12 عدد - توان : 12w - طول عمر : 2500h

۲۱۲,۵۱۲ تومان

جزئیات کالا

استوانه ای 50 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 15 عدد - توان : 50w - طول عمر : 2500h

۱۰۲,۲۳۶ تومان

جزئیات کالا

استوانه ای 40 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 30 عدد - توان : 40w - طول عمر : 2500h

۷۳,۶۳۰ تومان

جزئیات کالا

استوانه ای 30 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 50 عدد - توان : 30w - طول عمر : 2500h

۵۹,۰۷۰ تومان

جزئیات کالا

استوانه ای 25 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 50 عدد - توان : 25w - طول عمر : 2500h

۴۴,۱۳۵ تومان

جزئیات کالا

حبابی 20 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 100 عدد - توان : 20w - طول عمر : 2500h

۳۱,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

استوانه ای 20 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 30 عدد - توان : 20w - طول عمر : 2500h

۳۵,۵۳۹ تومان

جزئیات کالا

حبابی 15 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 150 عدد

۲۴,۴۸۵ تومان

جزئیات کالا

حبابی 12 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 200 عدد - توان : 12w - طول عمر : 2500h

۱۷,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

حبابی 10 وات
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 100 عدد - توان : 10w - طول عمر : 2500h

۱۴,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

حبابی 10 وات سنسوردار نور و حرکت
محصولات شرکت آروشا

مشخصات کلی تعداد در کارتن : 100 عدد - توان : 10w - طول عمر : 2500h

۶۲,۰۵۰ تومان

جزئیات کالا